www.niphonshop.com

Information

ข้อมูลเจ้าของร้าน

จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกแบบ สั่งทำ โลหะสัมฤทธิ์ งานทองเหลืองทุกประเภท ของตกแต่งบ้าน พระพุทธรูป พระพิฆเนศวร เทพต่าง ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ระฆัง ฆ้อง กระดิ่ง กระพรวน กังสดาล ธูปหอม ธูปแขก กำยาน ไทย อินเดีย ทิเบต ในราคายุติธรรม เจ้าใหญ่ทีสุดในจตุจักรและสีลม

บทความที่น่าสนใจ

หมวดสินค้าทั้งหมด

แจ้งการชำระเงิน ของร้าน จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกแบบ สั่งทำ โลหะสัมฤทธิ์ งานทองเหลืองทุกประเภท ของตกแต่งบ้าน พระพุทธรูป พระพิฆเนศวร เทพต่าง ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ระฆัง ฆ้อง กระดิ่ง กระพรวน กังสดาล ธูปหอม ธูปแขก กำยาน ไทย อินเดีย ทิเบต ในราคายุติธรรม เจ้าใหญ่ทีสุดในจตุจักรและสีลม ตรวจสอบพัสดุ ของร้าน จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกแบบ สั่งทำ โลหะสัมฤทธิ์ งานทองเหลืองทุกประเภท ของตกแต่งบ้าน พระพุทธรูป พระพิฆเนศวร เทพต่าง ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ระฆัง ฆ้อง กระดิ่ง กระพรวน กังสดาล ธูปหอม ธูปแขก กำยาน ไทย อินเดีย ทิเบต ในราคายุติธรรม เจ้าใหญ่ทีสุดในจตุจักรและสีลม แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบร้านค้า จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกแบบ สั่งทำ โลหะสัมฤทธิ์ งานทองเหลืองทุกประเภท ของตกแต่งบ้าน พระพุทธรูป พระพิฆเนศวร เทพต่าง ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ระฆัง ฆ้อง กระดิ่ง กระพรวน กังสดาล ธูปหอม ธูปแขก กำยาน ไทย อินเดีย ทิเบต ในราคายุติธรรม เจ้าใหญ่ทีสุดในจตุจักรและสีลม

หลักในการบูชา เครื่องบูชาพระพิฆเนศและเทพต่าง ๆ [เขียนเมื่อ : 2010-06-16]

หลักในการบูชา เครื่องบูชาพระพิฆเนศและเทพต่าง ๆ

 

หลักในการตั้งบูชา

1. ไม่ตั้งเทวรูปหันหน้าเข้าหาพระพุทธรูปโดยเด็ดขาด
2. ถ้าแยกที่บูชาเทพกับพระ เพราะ
                - พระพุทธรูปไม่ต้องการเครื่องเสวย แต่เทวรูปต้องจัดอย่างสม่ำเสมอ
                - เทวรูปแต่ละองค์ ต้องแผ่รังสีออกมา
3. ควรแยกเทวรูปศาสนาอื่นออกจากกัน เช่น พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม
4. รูปภาพพระ พระมหากษัตริย์ เจ้าพ่อเจ้าแม่ นางกวัก กุมารทอง ของขลังต่าง ๆ ควรแยกของจากที่ 

   บูชาเทพ
5. ถ้ามีเทวรูปพระพิฆเนศ ควรตั้งไว้เหนือประตูทางเข้าบ้านหรือเหนือประตูห้องพระ จะช่วย

   ป้องกันกระแสสิ่งชั่วร้าย
6. ห้องพระ (หรือจะเป็นที่บูชาก็ตาม) เป็นแหล่งสิริมงคลที่จะคุ้มครองคนในบ้าน เพราะฉะนั้น

   ห้ามให้คนแปลกหน้า หรือคนทำความสะอาดนั้น ก็ควรเป็นคน ๆ เดียว

คำขอพรในครั้งแรกที่ประดิษฐานองค์เทวรูป
                อิหะ ภคะวาน ศรี (ชื่อองค์ที่นำมาสถิต) ศะ จิรัม ติษฐะตุ

เครื่องบูชา
- กระถางธูป เชิงเทียน แจกันดอกไม้
- เชิงจุดกำยาน
- กำยาน
- ถวายน้ำทุกวัน หากบูชาหลายองค์ไม่ต้องครบทุกองค์ก็ได้
- ผลไม้ ต้องเป็น ผลไม้จริง ถ้าผลไม้ที่มีเปลือกแกะนิด ๆ ก็พอไม่จำเป็นต้องปอกหมด

  ผลไม้กวนได้ แต่ห้ามเป็นของดอง
- จำนวนผลไม้ ตามสะดวก อาจจะเลขคี่เพราะทางฮินดูจัดแบบนี้ ส่วนบางบ้านอาจจัดตามจำนวนคนในบ้านก็ได้
- ขนมที่ถวายห้ามมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์
- ควรล้างภาชนะให้สะอาด และเก็บในที่ ๆ สูงก็จะดี
- ห้ามใช้ของหมักของดองถวาย ส่วนเนื้อสัตว์ สุรายาสูบ ของเหล่านี้ห้าม! วางใกล้องค์เทวรูป
- เพลง บางที่จะเปิดเพลงถวายองค์ท่านด้วย

พระพิฆเนศวร
พระหัตถ์ จะถือสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้
- ขอสับช้าง พระองค์ทรงใช้เพื่อควบคุมและทำลายสิ่งชั่วร้าย
- บ่วงบาศ พระองค์จะทำการผูกร้อยกิเลสตัณหา
- งาที่หัก พระองค์ใช้เป็นเครื่องมือในการจารึกสรรพสิ่ง เช่น ชะตากรรม
- ก้อนขนม หรือถ้วยขนม หมายถึง ความอุดุมสมบูรณ์

พาหนะและ/หรือสัตว์มงคล
...คือหนู อยากให้จัดถวายท่านหลาย ๆ แบบ ดังนั้นบ้านใดบูชาพระพิฆเนศวร บ้านนั้นจะมีหนู ไม่ต้องตกใจ

อาสนะ
..โต๊ะหรือแท่นบูชา ควรปูด้วยผ้าแดงหรือเหลือง และเครื่องบูชาที่ทำด้วยโลหะสีทองหรือสัมฤทธิ์

ดอกไม้
...ดอกกุหลาบแดงร้อยเป็นพวงมาลัย ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกจำปี ดอกจำปา จำไม่ได้ว่าดอกมะลิ กับดอกแก้วด้วยมั้ย

ธูปและกำยาน
..กลิ่นกุหลาบ ดอกบัว กลิ่นไม้จันทร์ กลิ่นโมก กลิ่นกฤษณา

จำนวนธูปที่ใช้จุด
- ถ้าทูลขอเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ใช้ธูป 39 ดอก
- ถ้าบูชาโดยปกติ ใช้ธูป 16 ดอก
- ถ้าต้องการรังสีจากพระองค์ท่าน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จใช้ธูป 8 ดอก

เครื่องสังเวย
...อันนี้ควรเน้นให้มีมาก ๆ หน่อย ถ้ามีหลายชนิดด้วยจะยิ่งดี ขนมและผลไม้ควรมีกลิ่นหอม เนื้อแน่น รสมัน ไม่หวานจัด ไม่เปรี้ยว สีสันสวยงาม ผลไม้นี้ เช่น กล้วยน้ำว้า ถั่ว อ้อย นม เนย มะพร้าวอ่อน หากไม่มีก็น่าจะใช้ แอปเปิ้ล ส้ม สาลี่ได้

จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกแบบ สั่งทำ โลหะสัมฤทธิ์ งานทองเหลืองทุกประเภท ของตกแต่งบ้าน พระพุทธรูป พระพิฆเนศวร เทพต่าง ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ระฆัง ฆ้อง กระดิ่ง กระพรวน กังสดาล ธูปหอม ธูปแขก กำยาน ไทย อินเดีย ทิเบต ในราคายุติธรรม เจ้าใหญ่ทีสุดในจตุจักรและสีลม